Certifikáty MK

certifikátOd roku 2005 jsem vlastníkem cetifikátu, který mne opravňuje restaurovat historické předměty.
Certifikát vydal Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků akreditovaný podle normy ČSN EN 17024.

Stal jsem se Mistrem v oboru umělecká řemesla se specializací – umělecký kovář s možností restaurovat (požadavky na způsobilost jsou definovány v S-COP 103/2, odst. 4.4.

 

 

 

 

 

 

mk-povolenimk-povoleni2V roce 2007 jsem získal od Ministerstva kultury povolení k obnově kulturních památek a nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslými pracemi, v rozsahu restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů – uměleckořemeslných kovářských a zámečnických děl.

 

 

 

 

 

mistrovsky-listV roce 2005 jsem splnil podmínky pro vydání Mistrovského listu, který vydává akademie řemesel a služeb Hospodářské komory České republiky.
Jsem oprávněn užívat stavovský titul Mistr uměleckého řemesla.

 

 

 

 

detail-mrize-cerny