Certifikáty MK

Osvědčení o kvalitě

V roce 2019 jsem obdržel certifikát od sdružení uměleckých řemesel, který potvrdil mou odbornou kvalifikaci pro provádění prací ve specializaci umělecký kovář a zámečník s možností restaurovat uměleckořemeslná díla z obecných kovů.

Certifikát odborné způsobilosti

Od roku 2005 jsem vlastníkem certifikátu, který mne opravňuje restaurovat historické předměty.
Certifikát vydal Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků akreditovaný podle normy ČSN EN 17024.

Mistrovský list

V roce 2005 jsem obdržel Mistrovský list, který mě opravňuje užívat titul MISTR STAVOVSKÉHO ŘEMESLA se specializací Umělecký kovář s možností restaurovat.

V roce 2007 jsem získal od Ministerstva kultury povolení k obnově kulturních památek a nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, v rozsahu restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů – uměleckořemeslných kovářských a zámečnických děl.