Restaurování

mec

Nabízíme restaurování obecných kovů, nerezu, mosazi, bílé mosazi, mědi a bronzu ze všech historických slohů.

  • Brány, ploty, mříže, balkovnové zábradlí
  • Dveřní kování, panty, zámky, přítuhy
  • Barevné kovy jako jsou mosazné lustry, svítidla, mříže, okenní a dveřní kování
  • Litinové náhrobní kříže
  • Litinové prvky plotů a zábradlí
  • Cínování, zlacení plátkovým zlatem na mixtion
  • Patinování mědi a mosazi
  • Vypracování restaurátorského průzkumu, záměru, konečné restaurátorské zprávy a fotodokumentace
  • Povolení Ministerstva kultury Čerské republiky

Zhotovujeme kopie dle originálu, nebo dodané dokumentace.

Prohlédněte si ukázky naší práce. Uvidíte, že umíme navracet funkčnost a krásu nejen drobným uměleckým předmětům jako je kord ze 16. století, ale stejně pečlivě se chováme i k obnově například secesní branky. Na práci s kulturními památkami máme povolení od Ministerstva kultury České republiky. Díky tomuto povolení můžeme restaurovat různá uměleckořemeslná díla z obecných kovů.

« z 3 »

detail-mrize-cerny